ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 8,535 105,068,698 -0.09
اتریوم کلاسیک 5 87,638 -0.02
اتریوم 183 2,292,622 -0.09
ریپل 0.2645 33,253 0
لایت کوین 59 752,133 -0.18
نئو 12 153,504 -0.08
مونرو 65 800,730 -0.09
زدکش 36 440,463 0.13