ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 8,560 105,375,706 -0.09
اتریوم کلاسیک 5 87,785 -0.12
اتریوم 182 2,281,183 -0.14
ریپل 0.2645 33,253 0
لایت کوین 59 751,887 -0.03
نئو 12 152,274 0
مونرو 65 797,409 -0.18
زدکش 36 439,602 -0.30
بایننس کوین 21 296,209 -0.04
ترون 0.01902 15,234 -0.10
دوج کوین 0.002608 25,032 -0.03