ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 11,761 276,479,310 0.21
اتریوم کلاسیک 7 177,620 0.30
اتریوم 426 10,056,575 0.30
ریپل 0.2929 26,883 0.27
لایت کوین 57 1,350,740 0.36
نئو 14 356,755 0.41
مونرو 92 2,153,305 0.40
زدکش 85 2,016,795 0.48
بایننس کوین 22 529,950 0.50
ترون 0.02233 20,525 0.26
دوج کوین 0.003453 20,081 0.57