ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 8,804 147,104,786 0.01
اتریوم کلاسیک 8 143,690 0.15
اتریوم 228 3,820,262 0.18
ریپل 0.2384 23,981 0.04
لایت کوین 62 1,042,551 -0.11
نئو 11 211,215 0.08
مونرو 70 1,168,833 -0.01
زدکش 53 905,267 -0.15
بایننس کوین 19 341,976 0.31
ترون 0.01697 20,283 -0.23
دوج کوین 0.002334 20,039 -0.47