ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 8,884 126,242,486 -0.05
اتریوم کلاسیک 9 146,435 -27.37
اتریوم 169 2,412,812 -0.80
ریپل 0.2365 23,358 -0.08
لایت کوین 60 866,716 -1.38
نئو 12 185,146 0.77
مونرو 69 986,474 4.10
زدکش 57 831,246 3.93
بایننس کوین 18 275,174 -0.05
ترون 0.01752 15,249 -0.79
دوج کوین 0.002473 15,035 4.00