ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 8,699 128,844,608 0.03
اتریوم کلاسیک 8 114,404 0
اتریوم 267 3,984,708 0.07
ریپل 0.4109 6,081 -0.02
لایت کوین 114 1,690,900 0.17
نئو 12 178,488 0.08
مونرو 94 1,391,644 0.15
زدکش 75 1,113,848 -0.21
بایننس کوین 34 543,052 -0.08
ترون 0.03235 479 -0.52
دوج کوین 0.003082 46 0.25