ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 9,505 171,169,420 -0.04
اتریوم کلاسیک 7 143,574 -0.06
اتریوم 221 4,020,200 -0.13
ریپل 0.2001 23,602 -0.04
لایت کوین 45 822,480 0
نئو 10 207,020 -0.19
مونرو 67 1,209,420 -0.04
زدکش 48 875,900 -0.06
بایننس کوین 17 327,620 -0.11
ترون 0.01518 20,273 -0.06
دوج کوین 0.002525 20,045 0.07