ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 9,078 194,346,924 0.16
اتریوم کلاسیک 6 136,466 0.98
اتریوم 226 4,881,672 0.17
ریپل 0.1768 23,784 0.96
لایت کوین 41 899,462 1.01
نئو 10 231,839 -0.41
مونرو 65 1,384,152 1.63
زدکش 51 1,114,824 0.15
ترون 0.0167 20,357 1.79
دوج کوین 0.002299 20,049 -0.39
استلار لومنس 0.06689 51,431 -1.86
پاکسوس استاندارد 1 51,400 0
وِیوز 1 44,182 -0.35
تتر 1 21,400 0
دش 67 1,423,956 -0.10
مونرو 65 1,384,152 1.63
ای او اس 2 51,467 2.82
کاردانو 0.09387 2,009 1.47
بایننس کوین 15 347,848 0.32