ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 8,541 105,138,193 -0.14
اتریوم کلاسیک 5 87,662 -0.12
اتریوم 184 2,297,173 -0.08
ریپل 0.2647 33,256 -0.11
لایت کوین 59 753,855 0.01
نئو 13 155,226 0.55
مونرو 64 788,922 0.07
زدکش 36 438,987 0
ترون 0.01901 15,234 -0.05
دوج کوین 0.002634 25,032 -0.18
استلار لومنس 0.07276 30,895 -0.05
پاکسوس استاندارد 1 42,349 0
وِیوز 0.7692 9,461 -0.06
تتر 1 12,312 -0.09
دش 68 837,015 -0.07
مونرو 64 788,922 0.07
ای او اس 3 71,574 -0.14
کاردانو 0.04209 15,518 -0.07
بایننس کوین 21 296,824 0