ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 38,205 1,104,115,830 2.92
اتریوم کلاسیک 25 727,413 4.92
اتریوم 2,622 75,785,337 6.72
ریپل 0.6348 18,346 4.04
لایت کوین 112 3,236,800 2.91
نئو 19 550,545 4.82
مونرو 154 4,442,219 6.75
زدکش 94 2,720,646 2.11
ترون 0.05768 101,667 3.51
دوج کوین 0.1501 4,338 5.79
استلار لومنس 0.2015 5,823 2.67
پاکسوس استاندارد 0.9997 28,891 0
وِیوز 11 337,900 23.82
تی یو اس دی 0.9997 28,891 0
دش 95 2,744,055 4.59
مونرو 154 4,442,219 6.75
ای او اس 2 66,586 4.12
کاردانو 1 31,877 5.16
بایننس کوین 393 11,353,654 4.90