ارز دلار تومان تغییرات نمودار قیمت
بیتکوین 31,737 771,198,165 0.62
اتریوم کلاسیک 7 179,893 0.74
اتریوم 1,222 29,691,684 0.28
ریپل 0.2779 6,753 1.40
لایت کوین 134 3,245,994 0.81
نئو 23 568,377 0.34
مونرو 138 3,341,493 0.38
زدکش 90 2,177,523 -0.18
ترون 0.02868 100,697 0.38
دوج کوین 0.008464 206 1.20
استلار لومنس 0.2696 6,551 0.48
پاکسوس استاندارد 1 24,324 0
وِیوز 7 180,720 0.74
تی یو اس دی 1 24,324 0
دش 105 2,559,276 0.37
مونرو 138 3,341,493 0.38
ای او اس 3 63,156 0.61
کاردانو 0.3386 8,228 0.47
بایننس کوین 40 980,991 0.29